Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2014

youngbear
21:33
Wypróbowałam uśmiech i wycelowałam go w Ciebie.
Musiałeś go ominąć, zawsze tak robisz.
— Ellie Goulding
Reposted fromifyouleave ifyouleave
21:31
0798 187b

-diagonalley:

miss-darling-clementine:

simplyalexandermason:

I feel like they just conspired together…

THE WINK, THE WINK IS KILLING ME.

This is so adorable!! 

youngbear
21:31
9586 41b2
Reposted fromutoopia utoopia viaohwowlovely ohwowlovely

March 14 2014

youngbear
20:14
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności
— Jonathan Carroll- “Skradziony kościół”
Reposted fromwish78 wish78 viaInaMalajna InaMalajna
youngbear
20:14
- Chciałbym wiedzieć, co ci jest - powiedział. - Czy mogę Ci jakoś pomóc?
- W czym można człowiekowi naprawdę pomóc - rzekła. Odgarnęła swoje ciężkie, brązowe włosy i milczała chwilę. Widziała, iż patrzy na nią aż do bólu oczu. - Każdy musi sobie sam dawać jakoś radę - rzekła. - Cóż więcej?
— Hłasko
20:13
20:13
BARLEX
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit viasmoothhhh smoothhhh
youngbear
20:13
Cenię chwile, w których potrafię być sobą
— szczerze
Reposted fromTeardrops Teardrops viasmoothhhh smoothhhh
youngbear
20:12
4490 7531 420
Reposted frompesy pesy viasmoothhhh smoothhhh
youngbear
20:12
7754 c6ff 420
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaRozaa Rozaa
youngbear
20:12
Prawda jest taka, że kobieta traktuje poważnie każdego mężczyznę, który zdoła jej wmówić, że ją kocha.
— George Orwell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa

March 12 2014

youngbear
20:07
Play fullscreen
:)
Alittle piece of something
Falling gently down down down
No one understands you like I do

I'd rather be beside you
Everything we know so well
Tell me what you feel now
Show me what you think of it

It's not about us anymore
It's all about the reasons
That we think we're fighting for
It's not about hate
It's not about pain we always feel
I know we have our problems
But we're not the only ones
It's not about you, it's not about me
It's not about anger
It's more about the loneliness we feel

How can I begin to
Ask for some forgiveness
For all that we have taken
There's nothing left now

Just a little piece of something
Falling gently down down down
No one understands you no no
Like I do
There's nothing left now

It's not about us anymore
It's all about the reasons
That we think we're fighting for
It's not about hate
It's not about pain we always feel
I know we have our problems
But we're not the only ones
It's not about you, it's not about me
It's not about anger
It's more about the loneliness we feel

It's not about us
It's not about hate
It's more about the loneliness we feel
It's not about anger
It's not about wanting
I know we have our problems
But we're not the only ones 
We're not the only ones

Reposted fromundertow undertow
youngbear
20:07
2047 a836 420
Reposted fromLimysoul Limysoul viaohwowlovely ohwowlovely
youngbear
20:06
2962 e5c6 420
Reposted fromfoods foods viaZizyMalone ZizyMalone
youngbear
20:05
1597 398b 420
Reposted fromoopsiak oopsiak viatulele tulele
20:05
Reposted fromweheartit weheartit viatulele tulele

March 07 2014

youngbear
19:18
youngbear
19:18
5082 20f8 420
znowu cisnę "zrób mi jakąś krzywdę"
youngbear
19:18
youngbear
19:17
7844 cb39
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamamba1 mamba1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl